Kanarche.com („Сайтът“), собственост на ВК Асетс ЕООД, възприема защитата на личните данни напълно отговорно. Целта е целият процес по съхранение и обработка на личните Ви данни да бъде прозрачен. Настоящата политика за поверителност конкретизира как ще бъдат обработени и защитени личните Ви данни.

Кой е отговорен за Вашите лични данни?

ВК Асетс ЕООД, в това число и Сайтът, е администратор на предоставените от Вас лични данни и е отговорна за тях според закона за защита на личните данни от българското законодателство.

Данни на администратора:

ВК Асетс ЕООД

БУЛСТАТ: 205704850

Адрес: гр. София, ул. Кожух планина 7, вх. А, ет. 2, ап. 3 (не е физически магазин)

МОЛ: Владимир Коцелов

Къде се съхраняват Вашите лични данни?

Данните, които Сайтът събира от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

За кой са достъпни Вашите лични данни?

Вашите данни са достояние само и единствено на Сайтът и ВК Асетс ЕООД. Данните Ви не се споделят с други компании и трети страни поради маркетингови цели. Единствените трети страни, които получават информация за част от личните Ви данни, са трети страни, без които Сайтът не би могъл да Ви предостави своите услуги. Всички подобни случаи са описани по-нататък в настоящата страница, както и на страницата, описваща Бисквитките.

Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни?

По повод всеки отделен вид обработка на Вашите лични данни, които Сайтът събира от Вас, ще Ви бъде дадена информация дали това е изискуемо от закона или е нужно за формиране на договор и дали предоставянето на тези лични данни е задължително за Вас, както и какви са потенциалните последствия, ако прецените да не предоставите въпросните лични данни.

Какви са Вашите права?

I. Право на достъп

Винаги имате възможността да сте информирани относно личните Ви данни, които са съхранени чрез Сайта. Когато и да пожелаете тази информация, просто се свържете с kanarche.com с Вашата заявка, след което ще получите имейл с всички детайли.

II. Право на преносимост

Всички лични данни, които Сайтът и ВК Асетс ЕООД обработва по автоматизиран начин, използвайки различни видове софтуер, след Вашето съгласие или сключен договор, имате право да получите копие от личните си данни във формат, лесно разпознаваем от почти всички електронни устройства. Това копие може да бъде изпратено директно на Вас или на трета страна, конкретизирана от Вас.

III. Право на коригиране

Винаги когато установите, че част от личните Ви данни са грешни или некоректни, имате право да поискате тяхната модификация, което може да се случи по два начина: или да се свържете с kanarche.com, или да коригирате въпросните лични данни от Вашия личен потребителски профил в Сайта, когато това е приложимо.

IV. Право на изтриване

Имате право винаги да поискате изтриване на всички Ваши лични данни, обработвани от Сайта и ВК Асетс ЕООД, освен в следните случаи:

 • Имате отворена комуникация с представител на Сайта относно все още нерешен казус;
 • Налична е Ваша отворена поръчка, която все още не е изпратена или е частично изпратена;
 • Имате нефинализирано задължение към ВК Асетс ЕООД и Сайта, без да се взимз предвид начина на плащане;
 • Злоупотребили сте, или сте заподозрени в това, с продуктите и услугите, които Сайтът и ВК Асетс ЕООД предоставя;
 • При вече направена покупка от Ваша страна, ВК Асетс ЕООД е задължена да запази личните Ви данни относно покупко-продажбата съгласно приложимия счетоводен закон.

V. Право да оспорите обработката на личните данни поради законосъобразна причина или интерес

Имате право да възразите срещу обработката и съхранението на личните Ви данни от страна на Сайта и ВК Асетс ЕООД, ако смятате че те нямат легитимен интерес за въпросните съхранение и обработка. В този случай данните Ви няма да продължат да бъдат обработвани, освен ако не е доказуемо, че са налице съществени правни причини за това, които имат превъзходство над Вашите права и интереси или поради съдебни искове.

VI. Право за възражение срещу директния маркетинг

Имате право да не получавате никакви съобщения с маркетингова цел, които не желаете да получавате, в това число и анализът и профилирането за целта на въпросния директен маркетинг. Отказът от тези съобщения може да стане по един от следните начини:

 • Следвайки инструкциите във всяко съобщение с маркетингова цел;
 • Модифицирайки настройките във Вашия онлайн профил на Сайта;
 • Свързвайки се с представител на Сайта по който и да е от начините за контакт.

VII. Право на ограничение

Имате право да поискате Сайтът и ВК Асетс ЕООД да ограничи обработката на личните Ви данни в следните случаи:

 • При Ваше възражение поради легитимен интерес на ВК Асетс ЕООД. В подобна ситуация Сайтът ще лимитира обработката на данните до резултат от проверката на законните основания;
 • Възражение от Ваша страна относно точността на личните Ви данни. В подобна ситуация Сайтът и ВК Асетс ЕООД ще лимитира обработката на данните до резултат от проверката на тяхната акуратност;
 • Възражение от Ваша страна относно изтриването на личните Ви данни, ако смятате че това действие е било направено неправомерно. В подобна ситуация можете да изискате ограничаване в използването на Вашите лични данни;
 • Ако Сайтът и ВК Асетс ЕООД вече няма нужда от съхранението на личните Ви данни, но Вие имате, с цел упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?

Ръководството на Сайта и ВК Асетс ЕООД отново подчертава дебело, че възприема защитата на личните данни напълно отговорно. При какъвто и да е въпрос относно някое от гореописаните Ваши права, се свържете с представител на Сайта по който и да е от възможните начини за контакт. Ако въпреки комуникацията със Сайта и ВК Асетс ЕООД смятате, че е налице злоупотреба с личните Ви данни и/или някое от правата Ви, свързани с тях, имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на настоящата Политика за Поверителност

Настоящата Политика за Поверителност ще бъде актуализирана спорадично в бъдеще, когато за това са налице съществени основания. Всяка значителна промяна, касаеща се до Вашите лични данни и тяхното съхранение, или до начина, по който иползвате услугите на Сайта, ще бъде комуникирана по видим начин. Най-новата версия винаги е достъпна на Сайта.

Моят Профил

Защо се ползват личните Ви данни?

Обработката от страна на Сайта и ВК Асетс на всички Ваши лични данни в секцията на потребителския Ви профил, които доброволно сте предоставили, са само и единствено с цел подобрение на Вашето преживяване на Сайта и процесът по изпълнение на услугите, които той предлага.

Какви лични данни се събират?

Имейл адресът и паролата Ви, които регистрирате при създаването на потребителския си профил в Сайта винаги се обработва от страна на ВК Асетс ЕООД.

Следните категории лични данни също се обработват, при предоставянето им от Ваша страна:

 • Контактни данни, например име, адрес и телефон за връзка;
 • Дата на раждане;
 • Държава;
 • Пол;
 • Профилни настройки.

Следните категории лични данни се обработват при направа на покупка от Ваша страна:

 • Данни за доставката;
 • История на поръчките;
 • История на транзакциите.

Следните категории лични данни се обработват във връзка с Вашите бисквитки:

 • История на навигацията и сърфирането;
 • История на кликовете из Сайта.

За кой са достъпни личните Ви данни?

Достъп от релевантни трети страни е възможен само и единствено във горепосочените случаи. С цел оптимизация и подобрение на Сайта и услугите, които ВК Асетс ЕООД предлага чрез него, същата използва помощни инструменти за анализ на продукта.

Има ли правно основание за обработката на личните Ви данни?

Когато създавате Вашия профил в Сайта, Вие давате съгласието си за обработката на личните Ви данни във връзка със създаването на този профил.

Ако по някаква причина желаете да оттеглите съгласието си относно тази обработка на личните Ви данни, се свържете с представител на Сайта по който и да е от начините за контакт. В следствие на това, Вашият потребителски профил ще бъде изтрит и ползването на услугите, които Сайтът предлага, ще бъде невъзможно от Ваша страна чрез въпросния потребителски профил.

В такъв случай, Ваши лични данни ще продължат да бъдат обратботвани само и единствено в случай, че има законово основание за това.

Онлайн Покупка на Сайта

Защо се обработват личните Ви данни?

Това е нужно, за да може ВК Асетс, чрез Сайта, ефективно да управлява целия процес по успешното осъществяване на поръчка от Ваша страна, в това число статус на доставката, потвърдителен имейл при поръчка, както и всяка друга релевантна информация, която е от съществено значение, за да получите пратката си по очаквания начин.

Данни като Вашия адрес например са критично важни, тъй като в тяхно отсъствие няма как да получите пратка с поръчаните от Вас продукти.

Основни лични данни, като възраст, се използват, за да се потвърди минималната възраст, необходима за осъществяването на онлайн пазаруване, според българското законодателство.

Ваши лични данни ще бъдат обработвани с цел мениджмент на Вашите плащания.

Какви са личните данни, които се обработват?

 • Контактна информация, в това число име, имейл адрес, телефон и адрес за доставка;
 • Данни за транзакциите и тяхната хронология;
 • Информация относно поръчките.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Личните Ви данни се използват само и единствено с цел успешно изпълнение на поръчката. Те се препращат към трети страни само и единствено когато това е от съществено значение. Например, куриерската компания, доставяща пратката Ви, няма как успешно да направи това, без да знае Вашите имена, телефонен номер и адрес.

Маркетинг

Защо се обработват Вашите лични данни?

Това е нужно, само и единствено с цел подобряване на Вашето преживяване на Сайта, в това число: новини относно Сайта, специални оферти за Вас, онлайн анкети с цел подобряване на услугите и др.

Ако решите, че маркетинг съобщенията са ненужни за Вас, можете по всяко време да се отпишете от тях или като следвате инструкциите в някой от получените от Вас имейли, или като се свържете с представител на Сайта по който и да е от начините за контакт.

Последно обновена на 01.10.2020 – Версия 1.0